Teksten en fotografie - tenzij anders aangegeven - © Fotoclub FOCUS-POINT te Schoten - Alle rechten voorbehouden - Webmaster Els Meeussen  - focuspoint.els@telenet.be

  • Samen creatief bezig zijn met fotografie.
  • Feedback geven en krijgen, van elkaar leren.
  • Nieuwe technieken ontdekken,
  • werken rond een bepaald thema
  • of je inspiratie de vrije loop laten.
  • Gastsprekers uitnodigen, evenementen bezoeken
  • en foto-uitstappen organiseren, …
  • dat is FOCUS-POINT

ONZE ACTIVITEITEN

THEMA'S

TOPICS

UITSTAPPEN

ELKE MAAND BEHANDELEN WE EEN THEMA

Rond dit thema worden beelden genomen. Per thema worden er 3 foto's per persoon besproken in kleine groep. De beste, intressantste of boeiendste beelden worden getoond aan de volledige groep. De absolute toppers worden genomineerd voor de tentoonstelling en worden opgenomen in de portfolio's op deze site.

ELKE MAAND BEHANDELEN WE EEN TOPIC

Dit kunnen speciale functies op de camera zijn, digitale effecten, gastprekers, nieuwigheden, ... De topics kunnen al of niet een avond vullen. Zij worden verzorgd door vrijwillers uit de fotoclub of door vooraf besproken buitenstaanders.

 "LEUK-SAMEN-FOTOKES-TREKKEN" - MOMENT

Dit kan een uitstap zijn naar een bepaald evenement, een familieuitstap, een bezoek aan een bepaalde locatie. De deelnemers zijn de leden van de fotoclub maar deze groep kan in sommige gevallen aangevuld worden met anderen. De uitstappen worden verzorgd door vrijwillers uit de fotoclub of door vooraf besproken gidsen/kenners/...

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn een jonge fotoclub opgestart door enthousiaste cursisten digitale fotografie bij het einde van hun opleiding.

Verder evolueren en groeien als fotografen, dat is onze ambitie. Een jaarlijkse tentoonstelling waar wij onze beelden tonen aan een ruimer publiek zal ons ijkpunt worden.

Wij hebben onderdak gevonden, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

Wij komen samen iedere 2de en 4de woensdag van de maand, behalve tijdens de vakantie.

ONZE VISIE

FOCUS-POINT verenigt een begrensd aantal hobbyfotografen, met gemeenschappelijke achtergrond verworven via CVO LBC - BERCHEM/BRASSCHAAT.

De vereniging beoogt, middels op regelmatige basis georganiseerde bijeenkomsten en uitgewerkt programma, een stimulerende ontmoetingsplaats te zijn.

Door uitwisseling van kennis en ervaringen, en leermomenten, kunnen de leden hun reeds verworven vaardigheden inzake (digitale) fotografie verbreden en verdiepen.