Samen creatief bezig zijn met FOTOGRAFIE

FOCUS-POINT

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn een jonge fotoclub opgestart door enthousiaste cursisten digitale fotografie bij het einde van hun opleiding. Verder evolueren en groeien als fotografen, dat is onze ambitie. Een jaarlijkse tentoonstelling waar wij onze beelden tonen aan een ruimer publiek zal ons ijkpunt worden.  Wij komen samen iedere 2de en 4de woensdag van de maand, behalve tijdens de vakantie.

ONZE VISIE

FOCUS-POINT verenigt een begrensd aantal hobbyfotografen, met gemeenschappelijke achtergrond verworven via CVO LBC – BERCHEM/BRASSCHAAT.  De vereniging beoogt, middels op regelmatige basis georganiseerde bijeenkomsten en uitgewerkt programma, een stimulerende ontmoetingsplaats te zijn.  Door uitwisseling van kennis en ervaringen, en leermomenten, kunnen de leden hun reeds verworven vaardigheden inzake (digitale) fotografie verbreden en verdiepen. 

ONZE ACTIVITEITEN

THEMA'S

ELKE MAAND BEHANDELEN WE EEN THEMA. Rond dit thema worden beelden genomen. Per thema worden er 3 foto's per persoon besproken in kleine groep. De beste, interessantste of boeiendste beelden worden getoond aan de volledige groep. De absolute toppers worden genomineerd voor de tentoonstelling en worden opgenomen in de portfolio's op deze site.

TOPICS

ELKE MAAND BEHANDELEN WE EEN TOPIC. Dit kunnen speciale functies op de camera zijn, digitale effecten, gastprekers, nieuwigheden, ... De topics kunnen al of niet een avond vullen. Zij worden verzorgd door vrijwillers uit de fotoclub of door vooraf besproken buitenstaanders.

UITSTAPPEN

"LEUK-SAMEN-FOTOKES-TREKKEN" - MOMENT. Dit kan een uitstap zijn naar een bepaald evenement, een familieuitstap, een bezoek aan een bepaalde locatie. 

De uitstappen worden verzorgd door vrijwillers uit de fotoclub of door vooraf besproken 
gidsen/kenners/...

WIE ZIJN WIJ

Lucas Muylaert
Annie Keustermans
Inez Janssen
Herman Van den Bergen
Peter Horemans
Linda Van der Meeren
Marc Goetstouwers
Lutgard De Groof
Marc Verhulst
Nancy De Keirsmaeker
Francine Jenné
Walter Crevals
Gilbert Meersman
Joris Rabaut
Jan Van Goethem
Ria Jenné
Els Meeussen
Frans De Keyser
Luc Van Nuffel
Roos Wouters
Kristel Van Sintjan
Annick Jespers
Lorenz Rommens
Eric Janssen
Danny Kerremans
René Bleys
Rudy Van de Walle

HET BESTUUR

MARC VERHULST VOORZITTER
N@ncy De Keirsmaeker SECRETARIAAT
PETER HOREMANS PENNINGMEESTER EN SOCIALE MEDIA MASTER
FRANCINE JENNE MEDIA/EVENT MASTER
LINDA VAN DER MEEREN
ELS MEEUSSEN WEBMASTER
ONZE LOCATIE
Gebroeders Van Goethem
Terbekehofdreef 44
2610 Antwerpen (Wilrijk)
DE CLUBAVONDEN
Wij komen samen iedere 2de en 4de woensdag van de maand
van 19u30 tot 22u (behalve tijdens de schoolvakanties).

Sympathisanten zijn belangrijk voor onze fotoclub Focus-Point.

MET DANK AAN ONZE ERELEDEN

HIER UW ADVERTENTIE

HIER UW ADVERTENTIE

MET DANK AAN ONZE EXTRALEDEN

Café Het Neusje Prekersstraat 42 2000 Antwerpen

HIER UW ADVERTENTIE

HIER UW ADVERTENTIE

MET DANK AAN ONZE STEUNENDE LEDEN

HIER UW ADVERTENTIE

HIER UW ADVERTENTIE

HIER UW ADVERTENTIE

HIER UW ADVERTENTIE

Wens je erelid, extralid of steunend lid te worden? Neem contact met NANCY DE KEIRSMAEKER focuspoint.nancy@telenet.be

WENS JE ERELID TE WORDEN?

Dit betekent: Een grote advertentie op onze website met de aangereikte gegevens van jouw bedrijf of vereniging. Kostprijs : 90 € ( met bewijs van betaling )

WENS JE EXTRA LID TE WORDEN?

Dit betekent: Een kleine advertentie op onze website met de aangereikte gegevens van jouw bedrijf of vereniging. Kostprijs : 60 € ( met bewijs van betaling )

WENS JE STEUNEND LID TE WORDEN?

Dit betekent: Een vermelding op onze website met de aangereikte informatie van jouw bedrijf of vereniging. Kostprijs : 30 euro